Tulkošanas pakalpojumi - Kvalitatīvi tulkojumi!

 

Tulkošanas pakalpojumi Tulkojumi

Tulkošanas pakalpojumi uzņēmumā  Baltic Media Ltd tiek īstenoti, pamatojoties uz devīzi  Pareiza komunikācija pareizā valodā, lai sniegtu augstas kvalitātes valodu pakalpojumus, tajā  skaitā tulkošanu un lokalizāciju, Latvijas un citu valstu uzņēmumiem un institūcijām, palīdzot tiem veiksmīgi komunicēt daudzvalodu vidē.

Tulkošanas pakalpojumi nodrošina rakstītā vai runātā teksta pārveidi no vienas valodas uz citu. Tulkošanas pakalpojumi var būt nepieciešami dažādiem mērķiem, piemēram, biznesam, izglītībai, valdībai vai personiskai lietošanai.

Tulkošanas pakalpojumi var būt rakstiski vai mutiski. Rakstiski tulkošanas pakalpojumi ietver dokumentu, mārketinga materiālu, mājaslapu, grāmatu un citu teksta formātu tulkošanu. Mutiski tulkošanas pakalpojumi ietver sarunu, prezentāciju, konferences un citu mutisku saziņas formu tulkošanu.

Tulkošanas pakalpojumus var sniegt gan cilvēki, gan tehnoloģijas. Profesionālu tulku un tulkotāju tulkošanas pakalpojumi ir tradicionālāki un sniedz precīzākus tulkojumus. Tehnoloģijas balstītie tulkošanas pakalpojumi ir ātrāk un lētāk pieejami, taču tie var nebūt tik precīzi kā cilvēku veikti tulkošanas pakalpojumi.

Tulkošanas pakalpojumi var būt noderīgi dažādiem mērķiem. Tie var palīdzēt uzņēmumiem paplašināt savu darbību uz jauniem tirgiem, studentiem apgūt jaunas valodas un valdībām sazināties ar saviem iedzīvotājiem.

Tulkošanas pakalpojumu veidi

 • Rakstiskie tulkošanas pakalpojumi
  • Dokumentu tulkojums
  • Mārketinga materiālu tulkojums
  • Mājaslapu tulkojums
  • Grāmatu tulkojums
  • Citu teksta formātu tulkojums
 • Mutiskie tulkošanas pakalpojumi
  • Sarunu tulkojums
  • Prezentāciju tulkojums
  • Konferenču tulkojums
  • Citu mutisku saziņas formu tulkojums
 • Tehnoloģijas balstītie tulkošanas pakalpojumi
  • Automātiskie mašīntulkojumi
  • Datorizētās tulkošanas rīki (angļu val. „CAT-tools”)

Tulkošanas pakalpojumu izvēle

Izvēloties tulkošanas pakalpojumus, ir svarīgi ņemt vērā vairākus faktorus, tostarp:

 • valodu;
 • teksta apjomu;
 • termiņu;
 • kvalitāti;
 • cenu.

Ja jums ir nepieciešami tulkošanas pakalpojumi, ir ieteicams salīdzināt vairāku pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus, lai atrastu labāko risinājumu jūsu vajadzībām.

Tulkošanas pakalpojumi cenas

Tulkošanas pakalpojumu izmaksas var atšķirties atkarībā no vairākiem faktoriem, tostarp valodas, teksta apjoma, termiņa un citiem faktoriem.

Tulkošanas pakalpojumu cenas Latvijā parasti tiek aprēķinātas, pamatojoties uz vārdu skaitu oriģināldokumentā. Vienas standarta lapas (1800 rakstu zīmes ar atstarpēm) tulkošanas cena parasti ir robežās no 4 līdz 10 eiro. Tomēr konkrētā tulkojuma cena var atšķirties atkarībā no vairākiem faktoriem, tostarp:

 • Valodu kombinācija. Populārāko valodu kombināciju, piemēram, latviešu-angļu, latviešu-krievu un angļu-krievu, tulkošanas cenas parasti ir zemākas nekā mazāk populāru un retāku valodu kombināciju tulkošanas cenas.
 • Teksta sarežģītība. Tehniski sarežģītu vai specializētu tekstu tulkošanas cenas parasti ir augstākas nekā vienkāršu tekstu tulkošanas cenas.
 • Kvalitātes kontrole. Tulkojumiem, kuriem veikta arī rediģēšana un korektūra, t.i., kvalitātes kontrole, ko veic  cits lingvists nevis tulkotājs,  ir augstāk cena par apmēram 30% . Jautājiet savam tulkotājam  vai  tulkošanas birojam, vai šie pakalpojumi ietilpst cenā!
 • Izpildes termiņš. Steidzamajiem tulkojumiem parasti tiek piemērota papildu maksa.
 • Papildus pakalpojumi. Ja nepieciešama tulkojuma korektūra vai apliecināšana, tas arī palielinās tulkojuma cenu.

Tāpēc, ja vēlaties precīzu cenu, lūdzu atsūtiet savu tulkojamo failu un mēs 15 minūšu laikā nosūtīsim jums cenas piedāvājumu.

Cenas pieprasījums

Papildu informācijas pieprasījums


Comments